Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza na:

II konferencję z okazji Święta Chrztu Polski

Chrześcijańska Polska wobec UE

Co z chrześcijańskiego dziedzictwa możemy wnieść w struktury UE?

X

Program konferencji

10:00

Otwarcie Konferencji

JM dr Bartosz Lewandowski

rektor Collegium Intermarium

10:15

Sens ustanowienia święta chrztu Polski po 4 latach

r Jan Klawiter

poseł-inicjator ustawy o święcie chrztu Polski

10:30

„Ecclesia in Europa” – europejski testament św. Jana Pawła II

Marszałek Marek Jurek

b. poseł do PE

11:00

Dlaczego Polska nie ewangelizuje krajów UE?

dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki

11:30

przerwa kawowa, Angelus Dominus

12:15

Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – fasada dialogu czy podstawa praw Kościoła na forum unijnym

x. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

13:00

Ile z chrześcijańskiej Europy zostało jeszcze na Starym Kontynencie?

dr Patryk Jaki

poseł do PE

13:45

Wieniec z gwiazd dwunastu? Ideowe korzenie oraz współczesne owoce projektu europejskiego

adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

14:30

Zakończenie konferencji, obiad

X

Chrześcijańska Polska wobec UE

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym, chcemy w naszej uczelni uczcić młode, ale nawiązujące do samych korzeni naszego państwa Święto Chrztu Polski. Przypomnijmy, że zostało ono ustanowione ustawą sejmową w 2019 na pamiątkę uczczenia symbolicznej daty chrztu władcy Polan Mieszka I.

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.

Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej.

Wierzymy, że tak będzie dopóty, dopóki będzie toczył się los dziejów. Wyboru dokonanego przed tysiącem ponad lat nie zmienią żadne dziejowe burze – ani systemowe kwestionowane chrześcijaństwa i zwalczanie go w przestrzeni publicznej, ani próby systemowej demoralizacji dzieci i młodszego pokolenia, ani sankcjonowane powagą autorytetów sankcjonowanie `braku możliwości rozróżniania między dobrem a złem.

W Collegium Intermarium jesteśmy przekonani, że najważniejszym działaniem, które doprowadzi do odnowy chrześcijaństwa, poza, co zawsze powinno być najważniejsze i na pierwszym miejscu, powierzaniem Narodu Maryi i zabieganiu o osobista świętość w codzienności, jest, jako następstwo tych priorytetów, służba prawdzie, ukazywanie jej pociągającego blasku. To właśnie robimy w naszej Uczelni, jedny z elementów tej pracy jest konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Spotkajmy się 22 kwietnia w murach naszej Uczelni w Warszawie, przy ul Bagatela 12. Naszej – ponieważ jest to także Państwa Uczelnia – słuzy ona w swej codziennej pracy całemu Narodowi. Dlatego chcemy razem nie tylko poznawać prawdę o naszych dziejach, rozpoznawać to, co dziś zagraża bytowi narodowemu i szukać dróg wyjścia, ale też rozmawiać między sobą, choćby w czasie posiłku, na który zapraszamy po zakończweniu Konferencji.

Ufamy, że nasze spotkanie będzie owocne, że CI będzie dla Państwa miejscem domowym, że będą się tu Państwo czuli u siebie. Zapraszamy!

X

Skontatuj się z nami!

Koordynator projektu: Arkadiusz Robaczewski

E-mail: kontakt@cintermarium.org

tel: 22 110 30 91

X
X

Organizator konferencji

Collegium Intermarium jest uczelnią niepubliczną, działającą pod nadzorem Ministra Edukacji i Nauki, która powstała jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna. Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium Intermarium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.